• Narodna skupština
  • Pobednik
  • Airport City 2
  • Poslovna zgrada NB
  • Narodno pozorište
  • Poslovna zgrada na auto putu
  • Airport City

Dobrodošli

linija

Senat privrede Srbije osnovan je februara 2014. godine u Beogradu uz podršku Senata privrede Austrije i Senata privrede Nemačke i kompanija iz tih zemalja i iz Srbije, sa ciljem unapredjenja privrednog ambijenta i čvršćeg povezivanja sa privredom EU i unapredjenja zajedničke saradnje.

Senat privrede je organizacija, koja kao deo Senata Evrope, okuplja poslovne ljude, predstavnike malih i srednjih preduzeća, vlasnike porodičnih firmi koji teže povezivanju i organizuje aktivnosti za otvaranje privrede Srbije prema međunarodnom tržištu, a posebno prema Austriji i Nemačkoj i EU.

Veliku pažnju Senat posvećuje i afirmaciji mladih menadžera. Senat privrede okuplja eksperte iz različitih oblasti, donosioce političkih odluka, privrednike, naučnike koji svojim angažmanom žele da doprinesu napretku društva i države.

Senat privrede aktivno radi na stvaranju uslova za učešće evropskih firmi u realizaciji investicionih projekata u Srbiji, podstiče zajednička ulaganja i pruža podršku evropskim firmama koje su zainteresovane za privatizaciju kompanija u Srbiji i Regionu.

Članovi Senata imaju izgrađenu svest o ličnoj odgovornosti prema državi i društvu. Oni su ambasadori Senata sa misijom, da doprinesu zajedničkom ostvarenju ciljeva Senata, kroz dijalog sa ličnostima i institucijama koje imaju moć donošenja bitnih odluka u svim relevantnim oblastima života.

NOVI POČASNI ČLANOVI SENATA:

Na prvom Konventu Senata privrede Srbije, 13. novembra 2015. u Beogradu promovisani su i novi počasni članovi :

Wolfgang Petrič, predsednik, Maršal plan fondacije

Ginter Ferhojgen, predsednik Senata privrede Svrope

Johan Marihart, generalni direktor koncerna Agrana

Walter Dering, predsednik UO Senata privrede Evrope

Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije

NOVI POČASNI ČLANOVI SENATA

Magazin i video

linija

Magazin Senat 5/2015

magazin senata 5 2015

 

Ivan Gros, otvaranje prvog
Konventa 13. Novembar 2015.

Register at Bookmaker William Hill