Predsednik Upravnog odbora Senata privrede Austrije i Nemačke, Diter Herte, učestvovao je u radu konferencije „Jačanje saradnje, strateško povezivanje članova Senata privrede Srbije sa kompanijama iz Nemačke i Austrije“ koju je Senat privrede Srbije organizovao u Privrednoj komori Srbije.

22. jun 2015

Diter Herte gost Senata

Povezivanje Senata privrede Srbije, Austrije i Nemačke, malih, srednjih i velikih preduzeća u cilju ostvarivanja intenzivnije saradnje sa međunarodnim tržištem, uspostavljanje strateških partnerstava sa kompanijama iz Evropske Unije, rast izvoza, transfer i podsticaj novih tehnologija i inovativnih modela poslovanja bile su glavne teme Konferencije.

Diter Herte je istakao da je neophodno da se iskoriste komparativne prednosti članica –kompanija sva tri Senata, a da će rukovodstva svih Senata uraditi sve što je potrebno da se na najbolji način povežu.

Nakon konferencije svečano su uručene povelje novim članovima i počasnom članu Senata privrede Srbije, prof. dr Dejanu Iliću, uglednom naučniku, menadžeru, inovatoru, članu više izvršnih odbora korporacija u Nemačkoj i Srbiji, članu predsedništva Nemačko-srpskog foruma i gostujućem profesoru na fakultetima u Beogradu.

Napisao Senat

Ostavite komentar
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.