Mi gradimo mostove saradnje

Senat privrede Srbije osnovan je februara 2014. godine u Beogradu uz podršku Senata privrede Austrije i Senata privrede Nemačke i kompanija iz tih zemalja i iz Srbije, sa ciljem unapredjenja privrednog ambijenta i čvršćeg povezivanja sa privredom EU i unapredjenja zajedničke saradnje.

Senat privrede je organizacija, koja kao deo Senata Evrope, okuplja poslovne ljude, predstavnike malih i srednjih preduzeća, vlasnike porodičnih firmi koji teže povezivanju i organizuje aktivnosti za otvaranje privrede Srbije prema međunarodnom tržištu, a posebno prema Austriji i Nemačkoj i EU.

Veliku pažnju Senat posvećuje i afirmaciji mladih menadžera. Senat privrede okuplja eksperte iz različitih oblasti, donosioce političkih odluka, privrednike, naučnike koji svojim angažmanom žele da doprinesu napretku društva i države.

Senat privrede aktivno radi na stvaranju uslova za učešće evropskih firmi u realizaciji investicionih projekata u Srbiji, podstiče zajednička ulaganja i pruža podršku evropskim firmama koje su zainteresovane za privatizaciju kompanija u Srbiji i Regionu.

Članovi Senata imaju izgrađenu svest o ličnoj odgovornosti prema državi i društvu. Oni su ambasadori Senata sa misijom, da doprinesu zajedničkom ostvarenju ciljeva Senata, kroz dijalog sa ličnostima i institucijama koje imaju moć donošenja bitnih odluka u svim relevantnim oblastima života.