Mi gradimo mostove saradnje

SENAT PRIVREDE Srbije ima sledeće ciljeve:

  1. Naš osnovni zadatak je da okupimo poslovne ljude a pre svega predstavnike malih i srednjih preduzeća, vlasnike porodičnih firmi koji u svojim razvojnim programima teže povezivanju sa međunarodnim tržištem, odnosno izvoz i kooperaciju sa Evropom.
  2. Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta u Srbiji.
  3. Podsticanje i produbljivanje saradnje između obrazovnih ustanova i privrede.
  4. Članovi Senata će se zalagati za što značajnije otvaranje privrede Srbije prema međunarodnom tržištu, a posebno prema Austriji i Nemačkoj, odnosno Evropskoj Uniji, kroz stvaranje poslovnih prilika za srpska preduzeća na ovim tržištima.
  5. Senat privrede će raditi na organizaciji i infrastrukturnom povezivanju Senata Srbije sa senatima Austrije i Nemačke a u cilju efikasnijeg ostvarenja potreba svojih članova.
  6. Senat privrede će dati svoj doprinos kroz stvaranje uslova za učešće austrijskih firmi u realizaciji investicionih projekata koje nudi Republika Srbija, kao i podsticanjem zajedničkog ulaganja između austrijskih i srpskih, odnosno nemačkih i srpskih kompanija.
  7. Uz podršku državnih organa Srbije, Senat će organizovati prezentacije onih preduzeća koja su predmet privatizacije. Zadatak Senata Srbije, uz neposrednu saradnju sa Senatom Austrije, odnosno Senatom Nemačke, je animiranje zainteresovanih austrijskih, odnosno nemačkih kompanija za realizaciju ponuđenih projekata.
  8. Senat će se baviti i organizovanjem stručnih i poslovnih konferencija koje su interesantne za privredu Srbije. Pored toga, Senat će organizovati seminare i internacionalne panel diskusije i forume oko aktuelnih i značajnih tema, kako na međunarodnom tržištu tako i u Srbiji.
  9. Senat će se posebno aktivirati kako bi okupio mlade menadžere, kreativne studente, kulturne radnike i druge koji mogu doprineti još jačoj vezi sa austrijskim i evropskim društvom i na taj način još više doprineti razvijanju mosta saradnje između Srbije, Austrije, Nemačke i EU.

U Senat su uključene vodeće ličnosti iz oblasti privrede, nauke, medija i kulture, kao i predstavnici iz domena politike, diplomatije i javnog života. Zadatak Senata je uključivanje i primena znanja i iskustava iz ovih oblasti. Ove ličnosti su na poseban način odgovorne za sprovođenje ciljeva i predstavljaju Senat privrede u javnosti. One, zajedno sa naučnim savetom, čine „fabriku ideja“ Senata i pronalaze održiva perspektivna rešenja za podsticanje nacionalne i međunarodne privrede.

Srpskim privrednicima želimo da pomognemo da saznaju uslove rada i nastupa u Austriji i Nemačkoj privredi, kao i da nađu odgovarajuće partnere. Smatramo da se naš doprinos zemlji u kojoj živimo i poslujemo najlakše ostvaruje kroz razvoj poslovanja svakog od nas ponaosob. Takav razvoj događaja smanjuje nezaposlenost i pomaže Srbiji da lakše prođe kroz proces tranzicije koji je neophodan.