Održana sednica UO Senata

Na redovnoj sednici Upravnog odbora Senata analizirane su aktuelne teme, dosadašnji rezultati i dogovoreni naredni koraci i aktivnosti sa rokovima i nosiocima zadataka.

10. septembar 2015

Održana sednica UO Senata

Jednoglasno je usvojen izveštaj o učešću delegacije Senata na konferenciji o Zapadnom Balkanu u Beču, 27. avgusta 2015. i ocenjeno je da je poseta bila izuzetno uspešna i korisna za dalji rad, nove kontakte i buduće aktivnosti Senata.

Zaključeno je da treba intenzivirati pripreme za godišnji Konvent Senata, 13. novembra 2015. utvrditi konkretan plan rada za narednu godinu, pripremiti Skupštinu asocijacije u decembru.

Posle letnje pauze, nastaviće se sa posetama gradovima i lokalnim samoupravama radi otvaranja lokalnih kancelarija Senata i povećanja vidljivosti rada Senata, ali i posete kompanijama koje su izrazile intresovanje da postanu članovi Senata privrede Srbije.

Napisao Senat

Ostavite komentar
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.