Mi gradimo mostove saradnje

Generalni sekretar je pomoćni organ koji pomaže Predsedništvu, Upravnom odboru i Zastupniku u obavljanju poslova iz njihovog domena a u skladu sa Statutom.

Generalni sekretar ima sledeće obaveze:

  1. organizuje i priprema dnevni red sednica Predsedništva, Upravnog odbora odbora i Skupštine udruženja;
  2. vodi evidenciju, odn. registre članova Udruženja;
  3. prisustvuje sednicama organa Udruženja i savetuje organe o pravnim, upravnim, računovodstvenim i poreskim implikacijama predloženih planova, odluka i mera;
  4. prati promene relevantnih propisa i preduzima odgovarajuće mere;
  5. koordinira rad i saradnju sa spoljnim nadzornim organima i savetnicima, kao što su advokati i revizori;
  6. stara se o usklađenosti odluka Udruženja sa svim internim aktima, kao i pozitivnopravnim propisima.

Generalni sekratar Senata Privrede je Tanja Zeljić Advokat.