Devetočlana delegacija Semenarske asocijacije Srbije, članice Senata privrede Srbije, boravila je u Beču gde je razgovarala sa predstavnicima kompanije Agrana koja se bavi proizvodnjom hrane, predstavnicima Ages-a, austrijske agencije za zdravlje i bezbednost hrane Ministarstva zdravlja i kompanijom RWA.

06. maj 2015

Semenarska-asocijacija-u-Becu

Tokom sastanaka na najvišem nivou, predstavnici Semenarske asocijacije Srbije upoznati su sa semenarskom industrijom u Austriji. Posetu Beču, tokom koje su se predstavnici Semenarske asocijacije Srbije upoznali i sa radom labaratorije, organizovao je predstavnik Senata privrede Srbije za medjunarodnu saradnju, Aleksandar Gros.

Napisao Senat

Ostavite komentar
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.