Treći sastanak Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije podsetio je da bez energetske politike nema razvoja privrede, da je Srbija ispunila sve zakonske obaveze iz oblasti energetike, donela novi Zakon o energetici.

02. septembar 2015

Ipak, neka pitanja su ostala otvorena, kao što je cena energenata, sigurnost snabdevanja i pravni i ekološki standardi zbog čega je uloga Foruma i Parlamenta u rešavanju ovih pitanja veoma važna.

Senat privrede na PFEPS

Učesnici Foruma su u okviru pet radnih grupa diskutovali o poglavljima 15 i 21 i zaštiti potrošača, pitanjima električne energije, obnovljivih izvora energije,i energetskoj efiksnosti, o uglju, prirodnom gasu, derivatima nafte i zaštiti životne sredine.

“Članovi Senata privrede Srbije sa već primenjenim iskustvima dizajniraju projekte i održiva rešenja u oblasti obnovljivih izvora energije.

Razvojni program Senata predvidja direktnu saradnju sa lokalnim samoupravama i gradovima i institucijama za nacionalnu strategiju održivog razvoja Republike Srbije sa ciljem stalnog ekonomskog rasta, otvaranja novih radnih mesta, tehnloškog napretka, očuvanja biodiverziteta a time i unapređenja kvaliteta života“, rekao je Slavko Vujović, v.d.predsednika UO Senata učestvujući u radu PFEPS.

Napisao Senat

Ostavite komentar
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.