Senat privrede za bolje povezivanje Subotice sa austrijskim i nemačkim investitorima

Austrijski i Nemački investitori zainteresovani su za investiranje u regionu, posebno u oblastima poljoprivrede i prehrambene industrije, rekao je, na predstavljanju Senata privrede Srbije u Regionalnoj privrednoj komori Subotica, predsednik Upravnog odbora (UO) Senata Ivan Gros.

10. jul 2014

„Neophodna nam je još veća aktivnost da bi bilo još jače interesovanje stranih partnera“

Senat privrede za bolje povezivanje Subotice sa austrijskim i nemačkim investitorima

„Privreda regiona koji pokriva Privredna komora Subotica ima veoma dobru saradnju sa tržištima Austrije i Nemačke, a Senat je osovan sa ciljem unapređenja te saradnje“, rekao je Gros

Predstavnici Privredne komore Subotice rekli su da je gotovo polovina robne razmene u prvih pet meseci ove godine Subotica obavila sa Austrijom i Nemačkom – 40 odsto sa Nemačkom, a 10 odsto sa Austrijom, u ukupnom iznosu od oko 310 miliona dolara. Oni su napomenuli da region ima deficit u razmeni sa Austrijom, a suficit sa Nemačkom.

Predstavljanje preduzeća, izvoz i plasman proizvoda iz Srbije u Nemačkoj i Austriji, privlačenje investitora iz ovih zemalja u Srbiju i uspostavljanje strateških partnerstava između privrede ovih zemalja glavni su ciljevi Senata privrede u Srbiji, poručio je privrednicima u Subotici Gros

I pozvao ih da postanu članovi Senata i na taj način brže formulišu potencijalne teme o kojima bi da razgovaraju sa austrijskom i nema;kom stranom i ostvaruju saradnju.

Gros je rekao da najviše interesa iz Austrije vlada za poljoprivredu i prehrambenu industriju, dok iz Nemačke najviše interesa ima za industrijske projekte. On je izjavio da su austrijski i nemački investitori zainteresovani za kupovinu 25 državnih preduzeća u Srbiji i dodao da je reč o preduzećima u državnom vlasništvu, iz grupe od preko 150 preduzeća u restrukturiranju.

“Ja mislim da će od ovih 153 preduzeća u restrukturiranju, kako se očekuje, 20 – 25 biti realno postavljena da mogu biti interesantna za strani kapital. Međutim, neophodna nam je još veća aktivnost da bi bilo još jače interesovanje stranih partnera”, objasnio je Gros i dodao da su u pitanju veliki sistemi iz sektora energetike i poljoprivrede.

Predsednik UO Ivan Gros sastao se u Subotici i sa gradonačelnikom tog gradom Jene Maglaiom. U razgovoru je konstatovano da saradnja preduzetnika i preduzeća iz Subotice, Austrije i Nemačke realna i ima budućnost, a geografska blizina omogućava i kompatibilne prednosti. Dogovoreno je da se saradnja intenzivira i da je Subotica spremna da saradnju unapređuje kao i da se prilagođava tržišnim promenama.

Napisao Senat

Ostavite komentar
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.